Latvijas
Performances
mākslas centrs

Latvijas Performances mākslas centrs ir dibināts 2018. gadā ar mērķi aktualizēt performances mākslu Latvijā, organizējot mākslas, izglītības un kultūras pasākumus, kā arī veidojot zinātniski pētniecisko bāzi un arhīvu. LPMC sadarbojas ar ārvalstu māksliniekiem un mācībspēkiem, kā arī vietējiem partneriem.

Riga Performance
festival Starptelpa 2021

The theme of this year’s festival is “Ritual and Myth”. This theme goes as far as the genealogy and history of the humankind. Without the collective myths, symbols and rituals the fate of the humankind might have been completely different. Although ritual has been extensively explored in social sciences, especially in anthropology, the field of art also offers productive grounds for further investigation, reflection and cross-disciplinary comparison.

Rīgas Performances
festivāls Starptelpa

Rīgas Performances festivāls Starptelpa ir nozīmīgs starptautisks un starpdisciplinārs kultūras notikums, kurš katru gadu Rīgā pulcē māksliniekus no visas pasaules. Festivāls piedāvā izvērstu un daudzveidīgu programmu, fokusējoties gan uz dzīvo performanci, gan performances hibrīdajām formām, tostarp, medializētu performanci.

Izglītība

Publikācijas