Anna
maskava

Anna Maskava ir multidisciplināra māksliniece, kuras radošās prakses centrā ir pašidentitātes aspektu pētniecība un personīgās pieredzes atspoguļojums. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes komunikācijas fakultāti, šobrīd studē maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā. 


A. Maskavas rokrakstam raksturīgi eksperimenti ar mākslas darba formu, izmantojot starpdisciplinārus instrumentus, tostarp performances mākslas un tās fiksējoša medija mijiedarbību. Mākslinieci interesē performances māksla, terapeitiskā fotografēšana, vizuālo arhīvu pētniecība, kā arī performances mākslas un to dokumentējoša medija attiecības. A. Maskavas mākslas darbu iedvesmas avots ir ziemeļu daba un cilvēka neskarta apkārtējā vide, kas nereti kļūst par mākslinieciskās stratēģijas centrālo elementu.