Atkārtotas performances

Kristberga, Laine. Starpmediāla apropriācija kā performances mākslas analīzes teorētiskais ietvars: Latvija vēlīnā sociālisma periodā (1964-1989): promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2019.

Performances māksla tiek uzskatīta par tādu mākslas nozari, kurā klātbūtne, mākslinieka ķermenis un saskarsme ar skatītāju ir svarīgs estētiskās pieredzes elements (Klich, Scheer 2011: 82). Tomēr līdz ar pieaugošo interesi par performances dokumentāciju un starpmedialitāti tieša, nepastarpināta performance vairs nedominē kā galvenā performances forma.

 

Šajā kontekstā ir svarīgi apskatīt tos piemērus mākslas vēsturē, kad māklinieki ir destabilizējuši “šeit un tagad” performances aspektu, atkārtojot savas vai citu mākslinieku performances. Saskaņā ar Brizgelu, “atkārtota performance nozīmē vēlreiz atkārtot [vai] inscenēt performanci – vizuālā mākslinieka veiktu darbību – , un tā atšķiras no atkārtota teātra, horeogrāfiskas dejas vai muzikāla izpildījuma” (Bryzgel, 2018).

 

Viens no ievērojamākajiem atkārtotas performances piemēriem ir Marinas Abramovičas (Marina Abramović) sērija Seven Easy Pieces, kurā viņa Gugenheima muzejā Ņujorkā 2005. gadā atkārtoja vairāku slavenu mākslinieku darbus. Pēc šī notikuma Pegija Fīlana “noraidīja ideju par “atkārtotu performanci” un tā vietā piedāvāja ideju par “performances kaverversijām” (angļu valodā – performance covers), kas, līdzīgi kā mūzikā, saglabā daļu oriģināla, tomēr piedāvā jaunu interpretāciju ar citu balsi” (Cesare, 2005).

 

Šādus performances mākslas piemērus var interpretēt arī kā apropriācijas gadījumus, kur viens mākslinieks aizņemas mākslas darbu, ko radījis pats vai kāds cits mākslinieks (vai mākslinieku grupa) citā laika periodā. Atkārtojot performances mākslas darbu, tiek radīts jauns konteksts citā laiktelpā.

Bryzgel, Amy. (2018). Performance Art in the Global Flow of Cultural Goods: Some Eastern European Positions. In: B. Hock, A. Allas (eds.) Globalizing East European Art Histories: Past and Present. Oxon and New York: Routledge

 

Cesare, T.N.(2005). Reperforming the Score, NY Arts Magazine. Available: http://www. nyartsmagazine.com (viewed 01.08.2005)

 

Klich, Rosemary; Scheer, Edward. (2011). Multimedia Performance. Palgrave Macmillan