"Meat VS Vegan". Rīgas Centrāltirgus, 2018.

Sandra Betkere

Sandra Betkere ir brīvmāksliniece un dizainere ar tieksmi uz improvizāciju un savas personības pilnveidošanu. 2019. gadā abslovējusi Latvijas Performances mākslas centra Performances mākslas kursu. Kopš 2002. gada darbojas Teātra klubā Hamlets. Betkeres moto, kas raksturo viņas dzīvi un  māksliniecisko praksi ir “Ļaujies, lai dzīve tevi nes!” jeb “Go with the flow!” 2019.gadā piedalījusies Rīgas performances mākslas festivālā Starptelpa ar performanci Kiss me if you can.

Foto apropriācija veltīta Barselonas performanču grupai "Osadia". Rīga, 2018.
"Kiss me if you can". Rīgas Performances mākslas festivāls "Starptelpa", 2019.