makslinieku profili

Kantiševs Arvis

Arvis Kantiševs

Arvis Kantiševs ir multimākslinieks, kas darbojas mūzikā un vizuālajā mākslā. Mūzikā kā galveno instrumentu izmanto savu balsi un lieto dažādas paplašinātās balss tehnikas – rīkles dziedāšanu, virstoņu dziedājumu kā, arī vokālo perkusiju (beatbox). Papildus balsij izmanto cilpmašīnu/efektu procesoru (loopstation), nereti lietojot arī dažādu instrumentu dzīvo ierakstu (piemēram, didgeridoo un vargānu), ar ko panāk dažādu atmosfēru skanējumu. Vizuālājā mākslā galvenokārt nodarbojas ar tērpu dizainu un izgatavošanu, kā arī veido instalācijas un rekvizītus. Pasniedz nodarbības interesentiem improvizācijā ar balsi un dažādās paplašinātajās balss tehnikās.


Mājaslapa

Minajeva Ilva

"PTSD simulator". Rīgas Performances mākslas festivāls "Starptelpa", 2019.

Ilva Minajeva

Ilva Minajeva, izmantojot dažādas mākslas formas – performances mākslu, instalācijas, gleznošanu, dzeju un shibari, savos darbos skar tēmas, kas saistītas ar personīgām emocijām, to atklātu pašanalīzi un veselīgas emocionālās vides radīšanu. 2019. gadā absolvējusi Latvijas Performances mākslas centra Performances mākslas kursu. 

 

Instagram

"Timeless". Rīga, 2020.
"Manifesto". Rīga, 2018.

Animist

Animst

Animist ir performances grupa no Rīgas. Neatklājot savas grupas dalībnieku identitātes, Animist savu radošo darbību raksturo ar lakonisku saukli “Ikviens var būt animists!”. Performances grupa piedalījusies Rīgas Performances mākslas festivālā Starptelpa (2018/2019), Rīgas tēlniecības kvadriennālē No New Idols (2019), Diverse Universe festivālā Pērnavā (2019), kā arī spontāni pagodina ar savu klātbūtni dažādus kultūras pasākumus.


Instagram

Maskava Anna

"Untitled" no medializēta performanču projekta "Mørketid". 2018.

Anna Maskava

Anna Maskava ir multidisciplināra māksliniece, kuras radošās prakses centrā ir pašidentitātes aspektu pētniecība un personīgās pieredzes atspoguļojums. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes komunikācijas fakultātes programmu Fotogrāfija, kā arī studējusi fotogrāfiju Voldas universitātes koledžā Norvēģijā. Maskavas rokrakstam raksturīgi eksperimenti ar mākslas darba formu, izmantojot starpdisciplinārus instrumentus, tostarp performances mākslas un tās fiksējoša medija mijiedarbību. Mākslinieci interesē performances māksla, terapeitiskā fotografēšana, vizuālo arhīvu pētniecība, kā arī performances mākslas un to dokumentējoša medija attiecības. Maskavas mākslas darbu iedvesmas avots ir ziemeļu daba un cilvēka neskarta apkārtējā vide, kas nereti kļūst par mākslinieciskās stratēģijas centrālo elementu.

Instagram

"Untitled" no medializēta performanču projekta "Mørketid". 2018.

Evelone Gundega

"Krēsla Ministirītā", izstādē "ida otsa(s)? / east end(s)?". Tallina, 2020.

Gundega Evelone

Gundega Evelone (1988) ir starpdisciplināra māksliniece. Ieguvusi LMA maģistra grādu tēlniecībā, taču brīvi strādā dažādos mākslas medijos un tos miksē pēc nepieciešamības. Māksliniece savā radošajā darbībā virzās divos izteikti pretnostatāmos virzienos, pievēršoties gan cilvēkpētnieciskam virzienam dažādās sociālās un vēsturiskās situācijās, gan radot darbus, kuros strādā ar tādiem fundamentāliem jēdzieniem, kā telpamatērija, esamība-neesamība. Abos radošā darba virzienos viņa ar dažādu mediju palīdzību mēģina radīt pēc iespējas vispatverošāku inscinētu realitāti, kas pilnīgāk iekļautu un ietekmētu skatītāju. Māksliniece performanci bieži vien izmanto kā saistvielu, savienojot dažādus šķietami neapvienojamus medijus.


Mājaslapa

"Jūtu jūlijs", Baltās Mājas dārza festivāls. Kuldīga, 2019.
"Trainfighting". Valka/Valga, 2019.

Šterna Laura

Laura Šterna

Laura Šterna ir performanču māksliniece un aktīviste, beigusi Latvijas Performances mākslas centra Performances mākslas kursu, šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā, kustība, attēls, skaņa apakšnodaļā. Lauras Šternas mākslinieciskajam rokrakstam raksturīga humora un izklaides motīvu izmantošana. Šādu māksliniecisko stratēģiju Šterna izvēlas, lai pievērstu uzmanību dzimtes izglītībai, nebināra dzimuma esamībai, kā arī sievietes maskulinitātei un seksualitātei. Māksliniece uzskata, ka ikviens cilvēks ir noteicējs pār savu ķermeni un ir brīvs savās izvēlēs. Lauras Šternas performancēs skatītājam vienmēr ir iespēja ietekmēt performances gaitu, taču līdz mākslinieces noteiktai robežai.


Mājaslapa

"Genderbender".Rīgas Performances mākslas festivāls "Starptelpa", 2019. Foto: Elīna Primaka.
"Release lust". Rīga, 2019. Foto: Krista Saberova.

Boļšakova Linda

"Off Spring", galerija "Alma". Rīga, 2019.

Linda Boļšakova

Linda Boļšakova ir apguvusi mākslas un filozofijas kursu ar pirmā līmeņa augstāko apbalvojumu Skotijā (2017), pirms tam absolvējot fotogrāfijas kursu Edinburgas koledžā. 2018. gadā viņa pabeidza performances mākslas kursu Rīgā un ir piedalījusies performances festivālos Starptelpa un No New Idols

Viņas nesenākie solo darbi ir Svešinieku tuvība ISSP galerijā un Off spring galerijā ALMA. Vairāku grupas izstāžu dalībniece Skotijā un Latvijā, piedalījusies VV Foundation rezidencē Pāvilostā, Zen templī Zviedrijā un Scottish Sculpture Workshop. Linda Boļšakova strādā ar dažādiem medijiem, lielākoties pievēršoties performancei, instalācijai un fotogrāfijai, ar kuru palīdzību pēta trauslās robežas starp cilvēku un apkārtējo vidi, jo sevišķi augu valsti. Viņas darbiem raksturīgs lakonisms un formu vienkāršība, uzsverot materiālu mainīgo dabu un līdzinoties telpiskai haikai.


Mājaslapa

"Intimacy of strangers", ISSP Galerija. Rīga, 2020.
"Semina futuri". Rīga, 2020.