"Krēsla Ministirītā", izstādē "ida otsa(s)? / east end(s)?". Tallina, 2020.

Gundega Evelone

Gundega Evelone (1988) ir starpdisciplināra māksliniece. Ieguvusi LMA maģistra grādu tēlniecībā, taču brīvi strādā dažādos mākslas medijos un tos miksē pēc nepieciešamības. Māksliniece savā radošajā darbībā virzās divos izteikti pretnostatāmos virzienos, pievēršoties gan cilvēkpētnieciskam virzienam dažādās sociālās un vēsturiskās situācijās, gan radot darbus, kuros strādā ar tādiem fundamentāliem jēdzieniem, kā telpamatērija, esamība-neesamība. Abos radošā darba virzienos viņa ar dažādu mediju palīdzību mēģina radīt pēc iespējas vispatverošāku inscinētu realitāti, kas pilnīgāk iekļautu un ietekmētu skatītāju. Māksliniece performanci bieži vien izmanto kā saistvielu, savienojot dažādus šķietami neapvienojamus medijus.


Mājaslapa

"Jūtu jūlijs", Baltās Mājas dārza festivāls. Kuldīga, 2019.
"Trainfighting". Valka/Valga, 2019.