Izrāde "Lāčuvīrs". Rīgas Performances festivāls "Starptelpa". 2018. Foto: P. Jakušonoks

IDEAGNŌSIS

IDEAGNŌSIS ir mākslinieku grupa, kuru profesionālā darbība noris dažādās mākslu jomās – vizuālā māksla, instalācija, fotogrāfija, video, glezniecība, skulptūra, deja, dzeja, balss māksla. Māksliniekus apvieno darbība vizuālo performanču, procesuālās mākslas, kā arī skatuves mākslu jomās. Galvenās darba tēmas ir ķermenis telpā un laikā; ķermenis un objekts; ķermenis kā perfromances komponents, ķermeņa un psihes mijiedarbība. 

Grupa darbojas kopš 2006. gada, piedaloties un radot multimediālas izrādes un performances, sadarbojoties ar mākslas muzejiem un galerijām, piedaloties starptautiskos projektos un festivālos. 

Grupas radošā vadītāja ir režisore un māksliniece Simona Orinska. Grupai ir izveidojies stabils atbalstītāju un sadarbības partneru loks. Kopš 2016. gada grupas rezidences vieta ir centrs MĀ TELPA. 

Grupas mākslinieciskais mērķis ir veicināt profesionālu starpdisciplinārās mākslas attīstību vietējā un starptautiskā mērogā, akcentējot latvisko identitāti laikmetīgā skatījumā. Tas ir holistisks skatījums uz mākslu, kas apvieno dažādus vizuālās un skatuves mākslu izpausmes veidus: postdramatiskais teātris, vizuālā performance, procesuālā māksla, skaņu ainava, dejas teātris, fiziskais teātris, videodeja.

IDEAGNŌSIS piedāvā izveidot spilgtas performances un akcijas pasākumos, festivālos un norisēs, kur nepieciešama radoša dzirksts un oriģināla domāšana, kā arī organizēt dažādas meistarklases (butō, balss resursu darbnīca, fotogrāfija un portretu māksla, videodeja, performances kopīga izveide u.c.) pasākumu, semināru ietvaros vai ārpus tiem.

 

Mājaslapa

Alķīmiska performance "Vitrum. Transmutatio". 2015.
Performance "Zīme. Purifikācija". 2012.