Latvijas Performances mākslas centrs ir dibināts 2018. gadā ar mērķi aktualizēt performances mākslu Latvijā, organizējot mākslas, izglītības un kultūras pasākumus, kā arī veidojot zinātniski pētniecisko bāzi un arhīvu. LPMC sadarbojas ar ārvalstu māksliniekiem un mācībspēkiem, kā arī vietējiem partneriem.

 

Latvijas Performances mākslas centra mērķi ir iedalāmi četros virzienos: izglītība, zinātne, kultūra un sadarbības tīklu veidošana.

Izglītība: izglītības projektu īstenošana (kursu, semināru, nometņu un meistarklašu organizēšana) personiskās izaugsmes un neformālās mūžizglītības ietvaros;

Zinātne: zināšanu radīšana, apkopošana un sistematizēšana; performances mākslas arhīva veidošana; konferenču, simpoziju un diskusiju organizēšana; zinātnisku un populārzinātnisku rakstu publicēšana.

Kultūra: starptautiska performances mākslas festivāla organizēšana; izstāžu organizēšana; performances mākslas vakaru un citu kultūras pasākumu organizēšana.

Sadarbības tīklu veidošana: sadarbības projekti ar vietējām un ārvalstu organizācijām (Nordic Summer University, International Summer School of Photography, Urban Institute of Latvia u.c.); mākslinieku rezidenču programmu īstenošana; mācībspēku apmaiņas programmu īstenošana (Fulbright stipendiāti, Erasmus + un citu programmu mācībspēki)

Latvijas Performances mākslas centra komanda

laine

Laine Kristberga

Latvijas Performances mākslas centra direktore

Mākslas zinātniece, performances mākslas pētniece. Ieguvusi doktora grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, aizstāvot promocijas darbu Starpmediāla apropriācija kā performances mākslas teorētisks ietvars: Latvija vēlīnā sociālisma periodā (1964-1989). Līdzšinējo izglītību ar izcilību ieguvusi Londonā (Birkbeck, University of London) un Latvijas Universitātē. Šobrīd strādā par docētāju vairākās universitātēs Latvijā, tostarp Rīgas Stradiņa universitātē, RTU Rīgas Biznesa skolā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Universitātē. Ir daudzu pētniecisku rakstu autore gan latviešu, gan angļu valodā. Raksti publicēti tādās izdevniecībās kā Cambridge Scholars Publishing un Routledge. Vada un koordinē starpdisciplināru pētnieku grupu Ziemeļvalstu Vasaras universitātē (Nordic Summer University). Pētnieciskās intereses šobrīd – sāpju reprezentācija mākslā.

Simona_Orinska_Photo_by_Girts_Ragelis

Simona Orinska

Māksliniece, mākslas terapeite. Mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre; butō māksliniece; sertificēta deju un kustību terapeite, sertificēta supervizore; pasniedzēja. Mākslu terapijas, pieaugušo izglītības un mākslinieku rezidenču centra MĀ TELPA izveidotāja un vadītāja

Simona ir gan Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra programmas pasniedzēja, gan arī performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas, Latvijas Supervizoru apvienības un Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas biedre. Grāmatas BUTŌ (izd. Mansards, 2015), kataloga “Nakts svētās dejas” (2010), dzejas grāmatas “Spoguļsoļi” (izd. Neputns, 2002) autore, dažādu performanču un izrāžu veidotāja. Strādājusi kā horeogrāfe un aktrise Jaunā Rīgas teātra un Von Krahl teātra (Igaunija) izrādēs, kā arī Francijā, Lietuvā, Malaizijā, Taizemē, Vācijā, Zviedrijā, Armēnijā, Baltkrievijā u.c. Biedrības “Laboratory of Stage Arts” vārdā pasniegta LR Kultūras ministrijas balva “Par kultūras sabiedrības izaugsmi” (2006).

anna_maskava

Anna Maskava

Māksliniece, fotogrāfe, digitālā satura autore

Multidisciplināra māksliniece, kuras radošās prakses centrā ir pašidentitātes aspektu pētniecība un personīgās pieredzes atspoguļojums. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes komunikācijas fakultāti, kā arī studējusi fotogrāfiju Voldas universitātes koledžā Norvēģijā. A. Maskavas rokrakstam raksturīgi eksperimenti ar mākslas darba formu, izmantojot starpdisciplinārus instrumentus, tostarp performances mākslas un tās fiksējoša medija mijiedarbību. Mākslinieci interesē performances māksla, terapeitiskā fotografēšana, vizuālo arhīvu pētniecība, kā arī performances mākslas un to dokumentējoša medija attiecības. A. Maskavas mākslas darbu iedvesmas avots ir ziemeļu daba un cilvēka neskarta apkārtējā vide, kas nereti kļūst par mākslinieciskās stratēģijas centrālo elementu. 

Laura Feldberga

Māksliniece, dizainere, vizuālās identitātes autore

Grafiķe, instalāciju, objektu un performanču māksliniece. Pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, strādā instalāciju un vides objektu jomā. Darbu tēmas un tēli saistīti ar personisko un kolektīvo pieredzi, saikni ar dabu, ainavu, piederību dzimtai, vietai, identitātei. Piedalījusies izstādēs un mākslas projektos Baltijas valstīts, Skandināvijā, Krievijā, Islandē, ASV, Japānā un citur pasaulē. Strādājusi kā radošo projektu kuratore Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā. Performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS dalībniece.