Performances
mākslas kurss
2022/2023

Līdz 15. septembrim interesenti var pieteikties dalībai Latvijas Performances mākslas centra rīkotajā performances mākslas kursā, lai iegūtu zināšanas par performances mākslu, apgūtu jaunas vizuālās mākslas un kustību prasmes un iegūtu iespēju piedalīties starptautiskajā Rīgas Performances festivālā “Starptelpa” (2023).


No 2022. gada septembra līdz 2023. gada jūnijam Latvijas Performances mākslas centrs jau ceturto gadu piedāvā profesionālā līmenī apgūt Latvijā unikālu performances mākslas kursu “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, skaņā un objektā”. Kursa laikā tā dalībnieki pētīs performances mākslas trajektorijas un radīs noslēguma performances mākslas darbu, kuru varēs prezentēt starptautiskajā Rīgas Performances festivālā “Starptelpa” (2023), tādejādi ne tikai iegūstot zināšanas un prasmes, bet arī sasniedzot plašāku auditoriju.

Performances mākslas kursa dalībniekiem 20 nodarbībās 10 mēnešu garumā pieredzējušu pasniedzēju un mākslinieku vadībā būs iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas performances mākslā. Dalībnieki iemācīsies izmantot ķermeni, skaņu, attēlu un vizuālās mākslas objektus kā performances instrumentus un tos integrēt vienotā mākslas darbā.

Attēlā: 2020/2021 Performances mākslas kursa absolventa Dāvja Valbaka performance “Avots”. Starptautiskais Performances festivāls “Starptelpa” 2021. Foto: Anna Maskava.

Dalību kursā un festivālā atzinīgi novērtē viena no kursa absolventēm māksliniece Linda Boļšakova, kura Skotijā ir apguvusi mākslu un filozofiju. “Kurss mani piesaistīja ar starpdisciplinaritāti, apvienojot ķermeniskos, materiālos, skaņas un teorijas aspektus, kurus šobrīd integrēju arī savos mākslas darbos. Performatīvajās gaitās būtiski bija arī Latvijas Performances mākslas centra organizētie Performances platformas pasākumi un starptautiskais performances festivāls “Starptelpa”, kur bija iespēja realizēt savas idejas un redzēt arī citu sniegumu,” stāsta Linda. Viņa atzīst: “Performances mākslas kurss ir bijis nozīmīgs atspēriena punkts manam šī brīža radošajam procesam.”


Attēlā: Lindas Boļšakovas performance “Off Spring”, galerija “Alma”. Rīga, 2019. Foto: Anna Maskava.

Performances māksla ir savveida pašizpētes process – nereti performances mākslinieki strādā ar autobiogrāfiskiem motīviem. Performances mākslā liels uzsvars ir uz darbību un procesu; tajā galvenais instruments ir mākslinieka ķermenis, kas mijiedarbojas ar laiku, telpu, objektiem un skatītājiem.

“Performances māksla nav teātra māksla,” uzsver viena no kursa pasniedzējām Laine Kristberga. “Teātrī ir režisors, aktieri, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks. Savukārt performances mākslā jūs kā performances mākslinieks esat šī kompleksā mākslas darba autors.”

 

Kurss ir orientēts tādai auditorijai, kurai interesē skatuves mākslas un ar to saistītā jomas specifika, piemēram, horeogrāfija, scenogrāfija, performatīva tēlveide, mediju integrēšana performancē utt. Tomēr kursu var apmeklēt arī interesenti bez iepriekšējas pieredzes, pamatojot savu interesi pieteikumā. Kurss ikvienam sniegs iespējas papildināt zināšanas, pilnveidot prasmes, veidot jaunus kontaktus un izmēģināt spēkus starptautiskā performances festivālā. Kursa līdzšinējie absolventi nereti kļūst par patstāvīgiem un pamanāmiem vizuālās mākslas pārstāvjiem, piemēram, Daniela Vētra, Linda Boļšakova, Laura Šterna, performances grupa “Animist” u.c. Informāciju par pasniedzējiem, absolventiem un Latvijas kultūrvidē aktīviem performances māksliniekiem skatīt šeit.

 

Attēlā: 2018/2019 Performances mākslas kursa absolventes Lauras Šternas performance “Genderbender”. Rīgas Performances mākslas festivāls “Starptelpa”, 2019. Foto: Elīna Primaka.

Iegūtās prasmes un zināšanas absolventi varēs izmantot gan profesionālajā darbībā, gan personības aspektu attīstīšanā. Kursa ieguvums – pārliecība par sevi, iespēja radoši īstenot kompleksu mākslas darbu, prasme uzstāties auditorijas priekšā, izpratne par mākslas un kultūras procesiem.


Attēlā: 2020/2021 Performances mākslas kursas absolventes Justīnes Vaivodes performance “KOKS. ČŪSKA. SIEVIETE. Sievietes iniciācija”. Rīgas Performances festivāls “Starptelpa” 2021. Foto: Anna Maskava.

Mācības norisināsies Latvijas Performances mākslas centra un mākslu terapijas un izglītības centra MĀ TELPA telpās Rīgā, Miera ielā 15.

 

Mācību kursam var pieteikties līdz 15. septembrim, sūtot savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu: starptelpa@rigaperformance.lv, pamatojot interesi par dalību kursā.

 

Ņemot vērā COVID-19 izplatības ierobežošanas apsvērumus, dalībnieku skaits kursā būs ierobežots un mācību procesā piedalās personas ar spēkā esošu COVID-19 sertifikātu, kas apliecina pārslimošanu vai vakcināciju. Pandēmijas gadījumā nodarbības notiks attālināti online formātā sestdienās 2 x mēnesī (plkst. 10:00-14:00).

Kursa mērķi

Mācību kurss dalībniekiem piedāvā gan teorētiskas zināšanas par performanci, gan iespēju praktiski izzināt un apgūt performances mākslu kā pašizpētes procesu, integrējot personiskos atklājumus mākslas medijos – ķermenī, skaņā, video un objektā.

 

Mācību kurss piedāvā apgūt dažādas multimediju – skaņu un video mākslas, ķermeņa un vizuālās mākslas tehnikas un metodes, ko iespējams plaši izmantot savā profesionālajā darbībā, radīt performances, kā arī personiski – attīstot individuālas prasmes un personības aspektus.

Kurss atvērts dažādu nozaru pārstāvjiem

Profesionāļiem un studentiem: māksliniekiem, mūziķiem, režisoriem, horeogrāfiem, pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem, kultūras antropologiem u.c.

 

Dažādu profesiju pārstāvjiem – mākslas, mūzikas, skatuves mākslu, kultūras, psiholoģijas interesentiem.

Interesentiem bez iepriekšējas pieredzes.

Kursa ieguvumi

teorētiskās zināšanas par performances ģenēzi, vēsturi un attīstību,

 

konceptuālās un analītiskās domāšanas attīstīšana,

tehnikas un metodes, atklājot ķermeni kā performances instrumentu,

 

tehnikas un metodes, pētot multimediju: skaņu un attēlu kā performances instrumentu,

 

tehnikas un metodes, fokusējot vizuālās mākslas objektu kā performances instrumentu,

 

kompozīcijas un vizuālās dramaturģijas prasmju attīstīšana, integrējot un sintezējot atsevišķus elementus vienotā mākslas darbā,

 

personiskā pašizaugsme un personisko resursu atklāšana.

 

Attēlā: 2020/2021 Performances mākslas kursas absolventes Justīnes Dārtas Dravas un Līgas Paulīnes Saijas performance “Katajjaq” Rīgas Performances festivālā “Starptelpa 2021”. Foto: Anna Maskava.

Kursu apjoms

1 mācību gads, 10 mēneši (septembris, 2021 – jūnijs, 2022).

Stundu skaits. 150 akadēmiskās stundas.

Izglītības veids. Pieaugušo neformālā izglītība

Kursa dalības maksa

Maksājot par 1 mēnesi – 95 Eur; par 5 mēnešiem – 400 Eur; par 10 mēnešiem – 700 Eur.

Norises vieta

Mākslinieku rezidenču, mākslu terapijas un izglītības centrs “MĀ TELPA”. (Miera iela 15, 2. stāvs);

“Latvijas Performances mākslas centrs”, 3. stāvs (Miera iela 15)

Apliecība

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems Latvijas Performances mākslas centra izdotu apliecību par performances mākslas kursa “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, balsī un objektā” apmācību 150 akadēmisko stundu apjomā.

Pieteikšanās

Pieteikšanās kursam līdz 15. septembrim. Lūgums atsūtīt CV un rakstīt pieteikuma vēstuli, pamatojot savu interesi par dalību kursā, uz e-pastu: starptelpa@rigaperformance.lv. 

 

Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki varēs saņemt detalizētāku informāciju par mācību kursu. Ar pretendentiem plānotas klātienes intervijas. Ar katru no dalībniekiem tiks slēgti studiju līgumi.

 

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par kursu, lūgums zvanīt Latvijas Performances mākslas centra direktorei Lainei Kristbergai: +371 28636034

Pasniedzēji

PhD., Laine Kristberga

Latvijas Performances mākslas centra direktore, pētniece un docente Latvijas Universitātē. Doktora disertācija veltīta performances mākslai Latvijā 20.gs. 70. gados (pieejama šeit). Līdzšinējo izglītību ar izcilību ieguvusi Londonā (Birkbeck, University of London). Šobrīd strādā par pasniedzēju vairākās universitātēs Latvijā, tostarp Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, RTU Rīgas Biznesa skolā. Ir daudzu pētniecisku rakstu autore gan latviešu, gan angļu valodā. Raksti publicēti tādās izdevniecībās kā Cambridge Scholars Publishing un Routledge. Vada un koordinē starpdisciplināru pētnieku grupu Ziemeļvalstu Vasaras universitātē (Nordic Summer University). Šobrīd strādā pie monogrāfijas izdošanas latviešu un angļu valodā.

Mg. Art., Mg. Sc.Sal.,
Simona Orinska

Mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre; butō māksliniece; sertificēta deju un kustību terapeite, sertificēta supervizore. Centra “MĀ TELPA” vadītāja. Simona ir gan Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra virziena “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore, gan arī performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja. “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas”, “Latvijas Supervizoru apvienības” un “Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas” biedre. Grāmatas «BUTŌ» (izdevn. Mansards, 2015) autore, dažādu performanču un izrāžu veidotāja. Strādājusi kā horeogrāfe un aktrise Jaunā Rīgas teātra un Von Krahl teātra (Igaunija) izrādēs, kā arī Francijā, Lietuvā, Malaizijā, Taizemē, Vācijā, Zviedrijā, Armēnijā, Baltkrievijā u.c.

Mg. Art., Sabīne Moore

Māksliniece, mūziķe, dizainere un LKK Mākslas institūciju pārvaldības specializācijas Foto un video producents vadītāja. Studējusi JRRMV, LMA VKN un UDK Berlin. Sabīnes mākslinieciskā darbība lielākoties ir audiovizuālajā sfērā, kas nekrīt tālu no viņas daudzajiem eksperimentiem performances mākslā, spēlēm ar tēliem, un eksperimentālām tehnoloģijām, iegūstot mūziku no dzīvu augu impulsiem. Sabīne ir darbojusies kā producente, komponiste un izpildītāja mūzikas projektos KrofforkWaterflowerMMMM un Abuses. Mūzika ir devusi iespēju izmēģināt dažādas skatuves, braucot starptautiskās koncerttūrēs, un piedaloties tādos Latvijas mūzikā svarīgos notikumos kā Zelta Mikrofons un Supernova (Eirovīzijas priekšatlase). Waterflower albums Balta Gaisma saņēma divas nominācijas Mūzikas ierakstu gada balvā Zelta Mikrofons 2021. Sabīne ir pazīstama arī ar profesionālo darbību videogrāfijā, strādājot pie pilnmetrāžas animācijas filmām “Saule brauca debesīs” (rež. Roze Stiebra), “Mans laulību projekts” (rež. Signe Baumane).

Mg. Art., Laura Feldberga

Grafiķe, instalāciju, objektu un performanču māksliniece. Pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, strādā instalāciju un vides objektu jomā. Darbu tēmas un tēli saistīti ar personisko un kolektīvo pieredzi, saikni ar dabu, ainavu, piederību dzimtai, vietai, identitātei. Piedalījusies izstādēs un mākslas projektos Baltijas valstīts, Skandināvijā, Krievijā, Islandē, ASV, Japānā un citur pasaulē. Strādājusi kā radošo projektu kuratore Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā. Performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS dalībniece.

Kursa saturs un norises laiks

Kurss notiek vienu sestdienu un svētdienu mēnesī, plkst. 10:00-17:15.

 

Noslēguma performance

Kursa norises laikā dalībnieki izpētīs personiskās pieredzes elementus, tos attīstot ķermeņa, balss, skaņas un vizuālās mākslas tehnikās un rezultātā integrējot noslēguma performances mākslas darbā. Performanci būs iespēja prezentēt starptautiskajā Rīgas Performances festivālā: STARPTELPA (projektu atbalsta VKKF).

Mācību metodes

Teorētiskas lekcijas, praktiskas nodarbības, katru mēnesi regulāri mājasdarbi, diskusijas un semināri.

 

Mācību programma

Septembris

Teorētisks ievads performances mākslas vēsturē. Galveno jēdzienu skaidrojums (ķermenis, laiks, telpa, skatītāji, performativitāte u.c.). Atšķirības starp performances mākslu un teātra mākslu.
Ķermenis kā performances un mākslas ekspresijas instruments.
Objekts kā performances instruments.

Oktobris

Teorētiska lekcija par performances ģenēzi un transformāciju.
Ķermeņa tēla, ķermeņa un apziņas mijiedarbības izpēte.
Skaņa kā performances instruments.
Telpa: performances vieta, vide un situācija.

Novembris

Teorētiska lekcija par performances dokumentāciju.
Ķermeņa ritms, dimanika, intensitāte, inerce, kustību žests un piepūles teorija.
Skaņas un telpas izpēte. Praktisks ievads skaņas elektronikā.
Ķermenis kā mākslas objekts.

Decembris

Teorētiska lekcija par starpmedialitāti performances mākslā.
Ķermenis un kompozīcija performatīvā kontekstā, strukturēta performance.
Elektroniskās skaņas apstrāde un ierakstīšana.
Objekta veidošana un izmantošana performancē. Objekts, kas veido performances tēlu un ir piemērojams dažādām telpām.

Janvāris

Teorētiska lekcija par performances mākslu Latvijā (Andris Grinbergs, Imants Lancmanis, Miervaldis Polis, Ivars Mailītis u.c.).
Ķermenis – improvizētas un spontānas kustības principi grupas, pāra un individuālā performancē.
Multimediju pielietojums performancē.
Objekts saistībā ar telpu, vietai pielāgota (site-specific) vide performancei.

Februāris

Teorētiska lekcija par Marinu Abramoviču.
Autoetnogrāfiska ķermeņa performance. Personiskā ķermeņa stāstu atklāšana.
Vizuālā tēla radīšana, apvienojot trīs elementus – telpu, ķermeni, objektu.
“Īstā laika” video pielietojums.

Marts

Teorētiska lekcija par ķermeni un dzimti performances mākslā.
Arhaiskā un mītiskā ķermeņa izpēte, izmainītas apziņas tehniku lietojums performatīvā kontekstā.
Apgaismojuma loma performancē. prožektori un citi gaismas avoti.
Personīgais un svešais. Darbs pāros ar sava un partnera performances vizuālā tēla veidošanu.

Aprīlis

Individuāls darbs, attīstot performances tēmu – saturu un formu.
Tehniskā raidera izveides principi.
Objekta un vizuālā tēla izmantošana individuālajā performancē.

Maijs

Visu moduļu integrācija (ķermenis, skaņa, objekts, teorija).
Personiskās performances izveide.

Jūnijs

Mēģinājumi. Performanču publiskās prezentācijas un analīze. Dalība starptautiskā festivālā “Rīgas Performances mākslas festivāls STARPTELPA (2022)”.

Personiskās pieredzes nozīmību savos darbos ir uzsvērusi viena no pasaulē ievērojamākajām performances māksliniecēm Marina Abramoviča: “Ja performance ir veiksmīga, tā tiešām spēj mainīt Tavu dzīvi. Tā ir viena no mākslas formām, kur transformācijas process ir ļoti izteikts. Ja Tu vēlies nonākt kontaktā ar auditoriju, Tev ir jāparāda savs patiesais Es. Cilvēciska būtne nav perfekta, bet tai ir jāatrod savs mērķis uz šīs planētas.” /No intervijas PBS.org. “Brief But Spectacular”.

 

Attēlā: 2020/2021 Performances mākslas kursa absolventes Beatrises Andas Ozoliņas performance “MOVEMATERIA”. Starptautiskais Performances festivāls “Starptelpa” 2021.