Performances
mākslas
kurss

Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, skaņā un objektā.

 

Organizē “Latvijas Performances mākslas centrs”, sadarbībā ar pieaugušo izglītības centru MĀ TELPA”.

 

Līdz 15. septembrim interesenti var pieteikties dalībai Latvijas Performances mākslas centra rīkotajā performances mākslas kursā, lai iegūtu zināšanas par performances mākslu, apgūtu jaunas vizuālās mākslas un kustību prasmes un iegūtu iespēju piedalīties starptautiskajā Rīgas Performances festivālā “Starptelpa” (2021).

 

No 2020. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam Latvijas Performances mākslas centrs jau trešo gadu piedāvā profesionālā līmenī apgūt Latvijā unikālu performances mākslas kursu “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, skaņā un objektā”.

 

Kursa laikā tā dalībnieki pētīs performances mākslas trajektorijas un radīs noslēguma performances mākslas darbu, kuru varēs prezentēt starptautiskajā Rīgas Performances festivālā “Starptelpa” (2021), tādejādi ne tikai iegūstot zināšanas un prasmes, bet arī sasniedzot plašāku auditoriju.

 

Performances mākslas kursa dalībniekiem 20 nodarbībās 10 mēnešu garumā pieredzējušu pasniedzēju un mākslinieku vadībā būs iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas performances mākslā. Dalībnieki iemācīsies izmantot ķermeni, skaņu, attēlu un vizuālās mākslas objektus kā performances instrumentus un tos integrēt vienotā mākslas darbā.

Dalību kursā un festivālā atzinīgi novērtē viena no kursa absolventēm māksliniece Linda Boļšakova, kura Skotijā ir apguvusi mākslu un filozofiju. “Kurss mani piesaistīja ar starpdisciplinaritāti, apvienojot ķermeniskos, materiālos, skaņas un teorijas aspektus, kurus šobrīd integrēju arī savos mākslas darbos. Performatīvajās gaitās būtiski bija arī Latvijas Performances mākslas centra organizētie Performances platformas pasākumi un starptautiskais performances festivāls “Starptelpa”, kur bija iespēja realizēt savas idejas un redzēt arī citu sniegumu,” stāsta Linda. Viņa atzīst: “Performances mākslas kurss ir bijis nozīmīgs atspēriena punkts manam šī brīža radošajam procesam.”

 

Performances māksla ir savveida pašizpētes process – nereti performances mākslinieki strādā ar autobiogrāfiskiem motīviem. Performances mākslā liels uzsvars ir uz darbību un procesu; tajā galvenais instruments ir mākslinieka ķermenis, kas mijiedarbojas ar laiku, telpu, objektiem un skatītājiem. “Performances māksla nav teātra māksla,” uzsver viena no kursa pasniedzējām Laine Kristberga. “Teātrī ir režisors, aktieri, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks. Savukārt performances mākslā jūs kā performances mākslinieks esat šī kompleksā mākslas darba autors.”

 

Kurss ir paredzēts dažādu nozaru profesionāļiem un studentiem, tai skaitā  māksliniekiem, mūziķiem, režisoriem, horeogrāfiem, pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem un kultūras antropologiem. Iegūtās prasmes absolventi varēs izmantot gan savā profesionālajā darbībā, gan personības aspektu attīstīšanā. Kursa ieguvums – pārliecība par sevi, iespēja radoši īstenot kompleksu mākslas darbu, prasme uzstāties auditorijas priekšā.

 

Apmācības norisināsies Latvijas Performances mākslas centra un mākslu terapijas un izglītības centra “Mā telpa” telpās Rīgā Miera ielā 15. Mācību kursam var pieteikties līdz 15. septembrim, sūtot savu CV un pieteikuma vēstuli uz e pastu: starptelpa@rigaperformance.lv, pamatojot interesi par dalību kursā. Ņemot vērā COVID-19 izplatības ierobežošanas apsvērumus, dalībnieku skaits kursā būs ierobežots.

 

KURSA MĒRĶI

Mācību kurss dalībniekiem piedāvā gan teorētiskas zināšanas par performanci, gan iespēju praktiski izzināt un apgūt performances mākslu kā pašizpētes procesu, iemiesojot personiskos atklājumus mākslas medijos – ķermenī, skaņā, video un objektā.

Mācību kurss piedāvā apgūt dažādas multimediju- skaņu un video mākslas, ķermeņa un vizuālās mākslas tehnikas un metodes, ko iespējams plaši izmantot savā profesionālajā darbībā, radīt performances, kā arī personiski – attīstot individuālas prasmes un personības aspektus.

KURSS ATVĒRTS DAŽĀDU NOZARU PĀRSTĀVJIEM

Profesionāļiem un studentiem: māksliniekiem, mūziķiem, režisoriem, horeogrāfiem, pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem, kultūras antropologiem u.c.
Dažādu profesiju pārstāvjiem – mākslas, mūzikas, skatuves mākslu, kultūras, psiholoģijas interesentiem.

KURSA IEGUVUMI

teorētiskās zināšanas par performances ģenēzi, vēsturi un attīstību,
konceptuālās domāšanas attīstīšana,
tehnikas un metodes, atklājot ķermeni kā performances instrumentu,
tehnikas un metodes, izpētot multimediju: skaņu un attēlu kā performances instrumentu,
tehnikas un metodes, fokusējot vizuālās mākslas objektu kā performances instrumentu,
kompozīcijas un vizuālās dramaturģijas prasmju attīstīšana, integrējot un sintezējot atsevišķus elementus vienotā mākslas darbā,
personiskā pašizaugsme un personisko resursu atklāšana.

KURSA APJOMS

1 mācību gads, 10 mēneši (septembris, 2020 – jūnijs, 2021).
Stundu skaits. 150 akadēmiskās stundas.
Izglītības veids. Pieaugušo neformālā izglītība.

NORISES VIETA

Mākslinieku rezidenču, mākslu terapijas un izglītības centrs “MĀ TELPA”. (Miera iela 15, 2. stāvs).

KURSA DALĪBAS MAKSA

Maksājot par 1 mēnesi – 95 Eur; par 5 mēnešiem – 400 Eur; par 10 mēnešiem – 700 Eur.

APLIECĪBA

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems pieaugušo neformālās izglītības centra “MĀ TELPA” izdotu apliecību par performances mākslas kursa “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, balsī un objektā” apmācību 150 akadēmisko stundu apjomā.

KURSA SATURS UN NORISES LAIKS

Kurss notiek vienu sestdienu un svētdienu mēnesī, plk. 10:00-17:15.

NOSLĒGUMA PERFORMANCE

Kursa norises laikā dalībnieki izpētīs personiskās pieredzes elementus, tos attīstot ķermeņa, balss, skaņas un vizuālās mākslas tehnikās un rezultātā integrējot noslēguma performances mākslas darbā. Performanci būs iespēja prezentēt starptautiskajā Rīgas Performances festivālā: STARPTELPA.

PROGRAMMA (tiek pielāgota mācību procesa vajadzībām). Valodas- latviešu, angļu, krievu (pēc vajadzības).

Datumi/ 2020

26., 27. septembris

Teorētisks ievads performances mākslas vēsturē. Galveno jēdzienu skaidrojums (ķermenis, laiks, telpa, skatītāji, performativitāte u.c.). Atšķirības starp performances mākslu un teātra mākslu.

Ķermenis kā performances un mākslas ekspresijas instruments.
Objekts kā performances instruments.

24., 25. oktobris
Teorētiska lekcija par performances ģenēzi un transformāciju.
Ķermeņa tēla, ķermeņa un apziņas mijiedarbības izpēte.
Skaņa kā performances instruments.
Telpa: performances vieta, vide un situācija.

21., 22. novembris
Teorētiska lekcija par performances dokumentāciju.
Ķermeņa ritms, dimanika, intensitāte, inerce, kustību žests un piepūles teorija.
Skaņas un telpas izpēte. Praktisks ievads skaņas elektronikā.
Ķermenis kā mākslas objekts.

12., 13. decembris
Teorētiska lekcija par starpmedialitāti performances mākslā.
Ķermenis un kompozīcija performatīvā kontekstā, strukturēta performance.
Elektroniskās skaņas apstrāde un ierakstīšana.
Objekta veidošana un izmantošana performancē. Objekts, kas veido performances tēlu un ir piemērojams dažādām telpām.

Datumi/ 2021

23., 24. janvāris

Teorētiska lekcija par performances mākslu Latvijā (Andris Grinbergs, Imants Lancmanis, Miervaldis Polis, Vilnis Zābers, Ivars Mailītis).
Ķermenis – improvizētas un spontānas kustības principi grupas, pāra un individuālā performancē.
Multimediju pielietojums performancē.
Objekts saistībā ar telpu, site specific vide performancei.

20., 21. februāris

Teorētiska lekcija par Marinu Abramoviču.
Autoetnogrāfiska ķermeņa performance. Personiskā ķermeņa stāstu atklāšana.
Vizuālā tēla radīšana, apvienojot trīs elementus – telpu, ķermeni, objektu.
“Īstā laika” video pielietojums.

20., 21. marts

Teorētiska lekcija par ķermeni un dzimti performances mākslā.
Arhaiskā un mītiskā ķermeņa izpēte, izmainītas apziņas tehniku lietojums performatīvā kontekstā.
Apgaismojuma loma performancē. prožektori un citi gaismas avoti.
Personīgais un svešais. Darbs pāros ar sava un partnera preformances vizuālā tēla veidošanu.

17., 18. aprīlis

Individuāls darbs, attīstot performances tēmu – saturu un formu.
Tehniskā raidera izveides principi.
Objekta un vizuālā tēla izmantošana individuālajā performancē.

14. maijs

Visu moduļu integrācija (ķermenis, skaņa, objekts, teorija).
Personiskās performances izveide.

12., 13. jūnijs

Mēģinājumi. Performanču publiskās prezentācijas un analīze (RISEBA H2O6 Arhitektūras un mediju centrs). Dalība starptautiskā festivālā “Rīgas Performances mākslas festivāls”