Atšķirības starp performances mākslu Rietumos un Centrālās un Austrumeiropas reģionā​

Pirmkārt, Centrālās un Austrumeiropas reģionā nepastāvēja mākslas tirgus; otrkārt, performances mākslas plastiskums un efemērā daba ļāva performances māksliniekiem Centrālās un Austrumeiropas reģionā izvairīties no cenzūras žņaugiem; treškārt, performances mākslu Centrālās un Austrumeiropas reģionā nevar definēt, pamatojoties uz “dzīvā izpildījuma” (angļu valodā – liveness) kritērijiem. Centrālās un Austrumeiropas reģionā performances dokumentācija funkcionēja kā medijs un bija primārā darbības manifestācija; ceturtkārt, “performances māksla Centrālās un Austrumeiropas reģionā [bija] cieši saistīta ar publiskās sfēras struktūru, kas piešķīra darbībām politisku dimensiju un noteica arī estētiku” (Cseh-Varga, Czirak 2018: 10).

Kristberga, Laine. Starpmediāla apropriācija kā performances mākslas analīzes teorētiskais ietvars: Latvija vēlīnā sociālisma periodā (1964-1989): promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2019. 10. lpp.

Cseh-Varga, Katalin; Czirak, Adam. (2018). Introduction. In: K. Cseh-Varga, A.Czirak (eds.) Performance Art in the Second Public Sphere. Event-Based Art in Late Socialist Europe. New York and Oxon: Routledge, pp. 1-16